Komplexní zhodnocení hospodaření firem

Projekt Hospodářské komory hl. m. Prahy umožňuje subjektům výhodně získat objektivní pohled na jejich ekonomické zdraví, harmonizovaný se standardy EU.